Úprava billboardu

Realizovali jsme s pracovní plošinou AR 270 úpravy billboardu ve Strašnicích nad Jižní spojkou.

 

Billboard

 

Museli jsme řešit jak se vůbec k billboardu dostat?

Billboard

 

Stará panelová cesta v dezolátním stavu z části zatopená…

Billboard

 

Posledních 100m rozbahněným terénem…

Billboard Billboard Billboard

 

Udělat potřebnou práci…

Billboard Billboard Billboard Billboard

 

A to samé nazpátek…