Ceník

Aktuální ceny za vybrané stroje a služby půjčovny plošin HMP Servis spol. s r.o.

Zapůjčení nebo pronájem pracovní plošiny je možno s obsluhou nebo bez obsluhy, s dopravou nebo bez dopravy

Aktuální ceny pro pronájem pracovních plošin Vám rádi zašleme nebo sdělíme na základě Vaší aktuální poptávky.
Prosím kontaktujte náš dispečink

Podmínky pronájmu pracovní plošiny s obsluhou:

 • Účtujeme každou započatou hodinu práce pracovní plošiny s obsluhou, tzn. od příjezdu do jejího odjezdu plus přístavné km z našeho parkoviště a trasu zpět.
 • Pokud je plošina objednána na delší dobu (více dní po sobě) a je-li práce přerušena a zákazník (dále jen Nájemce) požaduje, aby plošina zůstala na místě zakázky, účtujeme 80% hodinové nebo denní sazby pronájmu, i když se na ní nepracuje. Počet účtovaných hodin se určuje podle denní pracovní doby dané zakázky.
 • Platby na fakturu poskytujeme pouze stálým zákazníkům.
 • Cena za vyčištění pracovní plošiny = 1 000 Kč/hod. Bude se přiúčtovávat vždy, když bude koš či celý stroj po zakázce znečištěný bahnem, barvou nebo jinými hůře smytelnými materiály.
 • Při dlouhodobém pronájmu a odběru většího množství pracovních plošin poskytujeme individuální ceny.
 • V případě zrušení pronájmu pracovní plošiny s obsluhou méně než 2 hod. před domluveným termínem, účtujeme dopravné, které už musel řidič ujet a storno poplatek ve výši její hodinové sazby.
 • Nájemce zodpovídá za stav terénu a možnosti nasazení stroje, zajištění bezpečného přístupu k pracovišti včetně nutnosti zajištění platného povolení dle §25 zák.13/1997 Sb. Jakákoli škoda, vzniklá v důsledku nasazení či provozu stroje v terénu či na podloží nevhodném, jde k tíži Nájemce bez ohledu na to, zda o této nevhodnosti věděl či nikoli.
 • Vyhrazujeme si právo v případě poruchy nebo závady stroje, kdy není v naší moci přistavit stroj náhradní a nelze ovlivnit termín dodání náhradního dílu od výrobce, tento stroj odstavit a to bez náhrady.
 • Parkovné na parkovacích stáních zajišťuje a hradí zákazník.
 • Uvedené ceny jsou bez DPH.

Podmínky pronájmu pracovní plošiny bez obsluhy:

 • Účtujeme každou započatou hodinu práce pracovní plošiny s obsluhou, tzn. od příjezdu do jejího odjezdu, a každý započatý den pronájmu plošiny bez obsluhy plus přístavné a odstavné kilometry (u plošiny bez obsluhy, za přivezení plošiny + odjezd řidiče zpět a naopak při odvozu plošiny).
 • Pokud je plošina objednána na delší dobu (více dní po sobě) a je-li práce přerušena a zákazník (dále jen Nájemce) požaduje, aby plošina zůstala na místě zakázky, účtujeme 80% hodinové nebo denní sazby pronájmu, i když se na ní nepracuje. Počet účtovaných hodin se určuje podle denní pracovní doby dané zakázky.
 • Výdrž baterie je závislá na pracovním vytížení plošiny, nutné ji dobíjet minimálně 8 hodin!
 • Při pronájmu plošin bez obsluhy požadujeme zálohu min. 60 % z pronájmu + kauci 3 000 – 30 000 Kč dle typu plošiny a doby pronájmu.
 • Platby na fakturu poskytujeme pouze stálým zákazníkům.
 • Při předávání plošiny do pronájmu bez obsluhy a přebírání zpět je nutné dodržet dohodnutý čas, jinak účtujeme 500 Kč za každou načatou hod. zdržení navíc. Taktéž pokud předávání nebo přebírání plošiny pro složitost terénu nebo náročnost podmínek potrvá déle než 1 hod.
 • U plošin bez obsluhy účtujeme za manipulaci s plošinou na místě zakázky tzv. nakládku a vykládku 1 000 Kč (při přivezení 500 Kč a při odvážení 500 Kč) .
 • Cena za vyčištění pracovní plošiny = 1000,- Kč/hod. Bude se přiúčtovávat vždy, když bude koš či celý stroj po zakázce znečištěný bahnem, barvou nebo jinými hůře smytelnými materiály.
 • Při dlouhodobém pronájmu a odběru většího množství pracovních plošin poskytujeme individuální ceny
 • V případě zrušení pronájmu pracovní plošiny bez obsluhy v den započetí pronájmu, účtujeme dopravné a storno poplatek ve výši hodinové sazby příslušné pracovní plošiny. V případě zrušení pronájmu pracovní plošiny s obsluhou méně než 2 hod. před domluveným termínem, účtujeme km, které už musel řidič ujet a storno poplatek ve výši její hodinové sazby.
 • Nájemce zodpovídá za stav terénu a možnosti nasazení stroje, zajištění bezpečného přístupu k pracovišti včetně nutnosti zajištění platného povolení dle §25 zák.13/1997 Sb. Jakákoli škoda, vzniklá v důsledku nasazení či provozu stroje v terénu či na podloží nevhodném, jde k tíži Nájemce, bez ohledu na to, zda o této nevhodnosti věděl či nikoli.
 • Parkovné na parkovacích stáních zajišťuje a hradí Nájemce.
 • Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Informace pro naše zákázníky ohledně plateb za pronájem pracovních plošin:

Režim přenesení daňové povinnosti se týká pouze plátců DPH, kteří plnění využijí pro svoji ekonomickou činnost.

 • Na pronájem montážní plošiny S OBSLUHOU se VZTAHUJE režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví § 92e zákona o DPH (CZ-CPA 43.99.9)
 • Na pronájem montážní plošiny BEZ OBSLUHY se tento režim NEVZTAHUJE . (CZ-CPA 77.32.1)