Vážení zákazníci, vítejte na stránkách půjčovny plošin HMP Servis spol. s r.o.

Naše půjčovna plošin je schopna vyhovět požadavkům většiny našich zákazníků, zejména při:

  • Údržbě dřevin ořezy stromů
  • Výzdobě měst a obcí, obchodních center a jejich interiérů
  • Čištění oken, střech, okapů a svodů
  • Kontrole a opravě střešních krytin a fasád
  • Vylepování, zavěšování a údržbě velkoplošných reklamních billboardů
  • Kontrole a údržbě veřejného osvětlení
  • Pracích v interiérech
  • Z důvodu možnosti poškození stroje hydraulické pracovní plošiny nejsou vhodné pro práci v prašném prostředí (např. tryskání, pískování,atd.)