Plošiny

Grafy dosahů montážních pracovních plošin jsou uváděny dle výrobců v ideálních pracovních podmínkách

Při výkonu práce se grafy mohou lišit od faktického možného dosahu

Neváhejte proto kontaktovat dispečink a možnou situaci konzultovat ještě před zápůjčkou

Automatické omezení zátěžového momentu zajišťuje optimální stranový dosah dle těchto parametrů a vlivů

 • kvalitní ustavení stroje do vodorovné polohy
 • momentální zatížení v koši
 • povětrnostní podmínky

Správné nabíjení plošin pro bezproblémový provoz je podmíněno těmito parametry:

 • správnou délkou kabelu – do 30 metrů
 • průřezem přívodního kabelu – dopořučeno min 2,5 mm
 • dobou nabíjení – dodržet min 8 hodinový cyklus
 • kvalitním zdrojem (vyloučit poklesy napětí)
  • například připojením dalších spotřebičů do stejné zásuvky (ve zdi může být i více zásuvek na 1 vedení)
  • použitím rozdvojky na prodlužovacím kabelu a připojením dalších spotřebičů