Počátek a vývoj společnosti

Píše se rok 2007 a my opět rozšiřujeme náš strojový park o pracovní plošiny. Tentokrát pořizujeme speciální pásovou plošinu Teupen LEO 15 GT, která je unikátem na českém trhu a dále pak další pracovní plošinu na automobilovém podvozku Teupen EURO B 25 T a také velmi praktickou plošinu o hmotnosti pouhých 750kg s pracovní výškou 9,7m Moskito Teupen a to ve třech exemplářích. Také nové odtahové vozidlo Mitsubishi.

Něco z historie Něco z historie Něco z historie Něco z historie

Něco z historie

V návalu práce, kterým se rok 2006 vyznačoval, jsme pro Vás velmi rádi zakoupili další novou montážní plošinu Mercedes B 25 T. Osobně ji pro Vás převzal p. M. Hervert v sídle firmy Teupen. Na fotce s řiditelem společnosti p. Alfonsem Thihatmerem.

Rok 2005 – rekonstrukce areálu v Brně a Českém Brodě

Něco z historie

Něco z historie

V nedávné minulosti došlo k zakoupení novinky na českém trhu: 22m vysoké pásové plošiny OMME (2004).

 • V roce 2003 jsme se rozšířili o areál v Brně s dílnami a administrativní budovou.
Něco z historie
Něco z historie

V roce 2002 jsme pořídili 60. pracovní plošinu a dosáhli tak celkové pracovní výšky 900m.

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Image

Image

Section with Image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Image

Image

Section with Image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 • 2001 – Další strategická investice. Tentokrát do areálu v Českém brodě s administrativní budovou, dílnami, myčkou a čerpací stanicí.
Něco z historie
 • Rok 2000. Zlomový bod ve financování naší firmy. Ukončena spolupráce s nevyhovující Českou spořitelnou a navázání partnerských vztahů s rakouskou bankou Waldvierler Sparkase, čímž přecházíme z leasingového financování na úvěrové.
Něco z historie
 • V následujícím roce dochází k zakoupení evropské novinky: 29m vysoké přívěsné plošiny OMME, dodnes nejvyšší přívěsné plošiny v Čr.
Něco z historie
 • Do roku 1998 se datuje spolupráce se společností EUROSTROJ SCHLAGER a pokračuje nákup nůžkových plošin.
Něco z historie
 • Dalším zlomovým rokem se ukázal rok 1997. To jsme již naše klienty dopravili do nebes skutečně. Přibyla totiž pracovní plošina CELA od společnosti TEUPEN s pracovní výškou 40m, která na území České republiky v té době neměla konkurenci. Zároveň dochází k fůzi s brněnskou firmou PLOŠINA a otevření pobočky v moravské metropoli.
Něco z historie
 • A než se rok s rokem sešel rozšiřují náš plošinový park tři stroje COBRA a s tím začíná pronájem přívěsných plošin bez obsluhy.
Něco z historie
 • O rok později )rok 1995) jsme umožnili našim zákazníkům vzlétnout takřka až do nebes. Kupujeme totiž pracovní plošinu IVECO TEUPEN s pracovní výškou 26,5m od pana ing. Štrunce a to prostřednictvím společnosti Český leasing, která vyšla ochotně vstříc v té době tak malé firmě, jakou HMP Servis byla. Zakoupena první plošina DENKA LIFT 25m.
Něco z historie
 • Rok 1994. Uzavíráme první leasingovou smlouvu na nákup nové plošiny. Od společnosti INREKA kupujeme plošinu na podvozku MAZDA s pracovní výškou 11,5m. A opět další AVIA MP 13 a také AVIA MP 16.
Něco z historie
 • V březnu 1993 dochází k prvnímu kontaktu a následné spolupráci s firmou Rothlehner, zastoupenou panem Tomáškem a panem Schlagerem. Zároveň rozšíření o další pracovní plošiny FORD BRONCO a také další již třetí AVII MP 13. Začíná éra přívěsných plošin DENKA LIFT.
Něco z historie
 • Ihned následující rok v lednu 1992 vyjel tento stroj za svým prvním zákazníkem (lepení billboardů). Poté se nabídky na práci jen hrnuly a tak jsme mohli v červnu téhož roku přikoupit další dvě pracovní plošiny: TATRU 815 MP 27 a další AVII MP 13.
Něco z historie
 • Nákup první pracovní plošiny AVIA MP 13 v roce 1991 a její kompletní oprava. Zde se začala psát historie společnosti HMP SERVIS.
Něco z historie